Sebutharga-Insurans-Pekerja-Asing-2048x1169

Insurans Pekerja Asing – SPIKPA / SKHPPA, Insurance Guarantee FWHS dan FWCS

Terdapat lebih 1.7 Juta pekerja asing yang sah di Malaysia mengikut statistik dari Jabatan Imigresen Malaysia. Salah satu syarat untuk mengambil pekerja asing secara sah adalah wajib membeli insurans pekerja asing.

Majikan yang mengaji pekerja asing/foreign worker diwajibkan mengambil Jaminan Insurans atau Insurance Guarantee (IG), Skim Pampasan Insurans Pekerja Asing/Foreign Workers Compensation Scheme (FWCS)/Foreign Worker Health Scheme(FWHS) dan Skim Pampasan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA). Insurance Guarantee atau IG dan SPIKPA / SKHPPA diperlukan oleh Jabatan Imigresen, manakala FWCS/FWHS pula di bawah seliaan Jabatan Buruh.

Majikan yang mengaji pekerja asing/foreign workers secara permohonan biasa atau permohonan di bawah program 6P diwajibkan mengambil ke tiga-tiga polisi tersebut. Jumlah guarantee bagi setiap pekerja dan wargenegara ialah seperti berikut: –

 • Indonesia: RM250
 • Thailand: RM250
 • Cambodia: RM250
 • Bangladesh: RM500
 • India/Pakistan/Nepal/Myanmar: RM750
 • Philipine: RM1,000
 • Vietnam: RM1,500
Insurans Pekerja Asing SPIKPA FWHS IG

Insurans Pekerja Asing – Insurance Guarantee, SPIKPA & FWCS

Jika membeli Bond dengan bank, maka jumlah perlu dibayar adalah harga di atas bagi setiap pekerja. Jika anda mengambil polisi Insurance Guarantee dengan syarikat insurans / takaful – anda hanya perlu bayar premium yang lebih murah. Contohnya, jika anda mempunyai 9 orang pekerja Indonesia. Anda cuma bayar premium Insurance Guarantee sebanyak RM63.66 sahaja. Pengiraan premium Insurance Guarantee seperti berikut (sebagai contoh 9 pekerja Indonseia:-

RM250 x 2 orang x 1.5%  x 18 bulan / 12 bulan (Formula)

= RM11.25 + RM10 stamp duti

= SST: 11.25 x 8% = RM0.90

RM22.15 (jumlah premium Insurance Guarantee untuk 2 pekerja Indonesia). 

Nota: Minimum premium untuk Insurance Guarantee ialah RM64. Oleh kerana jumlah minima kurang dari RM64, maka IG ialah RM63.00

Insurance Guarantee / IG

 • Insurance Guarantee (IG) diperlukan oleh majikan apabila mereka hendak membuat pembaharuan permit Kerja/work permit pekerja asing mereka (majikan juga perlukan FWCS & SPIKPA)
 • IG hendaklah diberikan kepada Jabatan Imigresen di mana pembaharuan permit kerja hendak dilakukan
 • Tempoh masa IG ialah 13 bulan/18 bulan/26 bulan/30 bulan & 36 bulan
 • Kebiasaannya majikan memerlukan tempoh IG selama 18 bulan
 • Jumlah guarantee/jaminan bagi pekerja asing adalah berbeza mengikut negara. Manakala minimum premium ialah RM64

SPIKPA/SKHPPA @ Skim Pampasan Insurans Kesihatan Pekerja Asing

 • Bermula 1hb. Januari 2011, kerajaan telah mewajibkan semua majikan supaya mengambil SPIKPA untuk pekerja asing mereka.
 • Sekiranya tiada SPIKPA, maka majikan tidak boleh memperbaharui permit kerja pekerja asing mereka
 • Manfaat SPIKPA seperti berikut: –
  • Had Tahunan RM20,000
  • Untuk kemasukan ke hospital (kemalangan/sakit)
  • Hospital kerajaan – cashless. Hanya tunjukan pengenalan diri (passport) bagi pengesahan di kaunter masuk hospital-hospital kerajaan (KKM)
  • Hospital swasta – reimbursment (bayar dulu selepas itu klaim dengan insurans)
 • Jumlah premium – RM129.60 setahun (untuk seorang)
 • Tambah RM10 untuk setiap polisi bagi Duti Setem

Klik Untuk Maklumat Terperinci Produk

FWCS @ Skim Pampasan Insurans Pekerja Asing (Nota: FWCS sekarang ini tidak diperlukan lagi)

 • 24 jam perlindungan
 • Untuk KEMALANGAN sahaja (waktu kerja/luar waktu kerja)
 • Penyakit akibat/kesan daripada kerja
 • Bil perubatan hospital (maksima RM750)
 • Kos penghantaran jenazah, jika meningal/hilang upaya kekal (maksima RM4,800)
 • Jumlah perlindungan (dalam waktu kerja):
  • Kematian akibat kemalangan di tempat kerja – maksima RM25,000
  • Kecacatan kekal akibat kemalangan(TPD) – maksima RM23,000
  • Kecacatan separuh kekal/permanent partial disablement – ikut peratusan (maksima RM23,000)
  • Kecacatan kekal sementara(TTD)/Kecacatan separuh kekal sementara(TTPD) – 1/3 daripada gaji bulanan (maksima RM330)
  • Kos/bil hospital – maksima RM750 (bagi setiap kes)
 • Jumlah perlindungan (di luar waktu kerja):
  • Kematian akibat kemalangan di tempat kerja – maksima RM23,000
  • Kecacatan kekal akibat kemalangan(TPD) – maksima RM23,000
  • Kecacatan separuh kekal/permanent partial disablement – ikut peratusan (maksima RM23,000)
  • Kecacatan kekal sementara(TTD)/Kecacatan separuh kekal sementara(TTPD) – 1/3 daripada gaji bulanan (maksima RM330)
  • Kos/bil hospital – maksima RM750 (bagi setiap kes)
 • Jumlah premium ialah RM76.30 setahun (untuk seorang pekerja)

*Tambahan RM10 untuk setiap polisi bagi Duti Setem dan SST 6%

Jadual Manfaat FWCS

ManfaatWaktu BekerjaLuar Waktu Bekerja
KematianRM25,000 maksimaRM23,000
Kecacatan KekalPeratusan dari RM23,000 – Seperti di Akta Pampasan Pekerja 1952RM23,000
Kecacatan Separuh kekalIkut peratusan drp RM23,000 – Seperti di Akta Pampasan Pekerja 1952Ikut peratusan drp RM23,000 – Seperti di Akta Pampasan Pekerja 1952
Kecacatan/separuh kekal sementara1/3 daripada gaji bulanan (maksima RM330)1/3 daripada gaji bulanan (maksima RM330)
Bil perubatanRM750 maksima – Seperti di Akta Pampasan Pekerja 1952RM750 maksima – Seperti di Akta Pampasan Pekerja 1952
Penghantaran pulang (meninggal/hilang upaya kekal)RM4,800 maksimaRM4,800 maksima

SPIKPA-SKHPPA

Jadual Manfaat SPIKPA / SKHPPA

NoFaedah-faedahJumlah Perlindungan (RM)
1(a)Bilik Hospital & Makanan Harian (Maksimum sehingga 30 hari)Bayaran yang dikenakan mengikut bayaran yang selaras dengan Bilik dan Makanan Harian Kelas Ketiga (ke-3) sehingga maksimum RM 160.00 sehari di Hospital Kerajaan Malaysia bukan Korporat mengikut Akta Fi 1951, Perintah Fi (Perubatan) 1982
1(b)Unit Rawatan Rapi (Maksimum sehingga 15 hari)Sama Seperti 1(a)
2Bekalan dan Khidmat HospitalSama Seperti 1(a)
3Bilik BedahSama Seperti 1(a)
4Bayaran Pembedahan (Tidak merangkumi pemindahan organ)Sama Seperti 1(a)
5Bayaran Pakar BiusSama Seperti 1(a)
6Lawatan Doktor dalam Hospital (Maksimum sehingga 30 hari)Sama Seperti 1(a)
7Lawatan Pakar Perubatan dalam Hospital (Maksimum sehingga to 30 days)Sama Seperti 1(a)
8Bayaran Ambulans/Bayaran Laporan PerubatanSama Seperti 1(a)
8-9Had Tahunan Keseluruhan Maksimum (Perkara 1 hingga 8)RM20,000

Manfaat insuran pekerja asing Spikpa

Untuk kemasukan atau admitted ke hospital akibat dari kemalangan atau penyakit 

Hospital kerajaan sahaja – cashless. Hanya tunjukan pengenalan diri (passport) bagi pengesahan di kaunter masuk hospital-hospital kerajaan (KKM)

Manfaat:-

 • Bilik Hospital & Makanan Harian (Maksimum sehingga 30 hari)
 • Unit Rawatan Rapi (Maksimum sehingga 15 hari)
 • Bekalan dan Khidmat Hospital
 • Bilik Bedah
 • Bayaran Pembedahan (Tidak merangkumi pemindahan organ)
 • Bayaran Pakar Bius
 • Lawatan Doktor dalam Hospital (Maksimum sehingga 30 hari)
 • Lawatan Pakar Perubatan dalam Hospital (Maksimum sehingga to 30 days)
 • Bayaran Ambulans/Bayaran Laporan Perubatan

Nota:-

 • Melindungi untuk kes kemasukan he hospital / admitted (bukan pesakit luar)
 • Hanya kemasukan ke hospital kerajaan sahaja
 • Jumlah maksima Bilik & Makan harian RM160 dengan bilik kelas 3
 • Had Tahunan Keseluruhan Maksimum: RM20,000

Jika anda mahu membuat permit pekarja asing, sama ada untuk program Rekabilasi / RTK / Calling Visa atau untuk tujuan memperbaharui permit pekerja asing yang sedia ada, kami boleh buat insuran pekerja asing untuk anda.

Kami merupakan agent sah bagi syarikat Allianz General Insuran & MPI Generali. Kami telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dalam bidang insuran / takaful.

Jika pekerja yang baru pertama kali buat permit dengan FWCMS – hanya berikan kami kod yang diberikan oleh FWCMS / BESTINET

Jika anda ingin mendapatkan quotation terlebih dahulu, sila dapatkan quotation pada link di bawah WhatsApp untuk pertanyaan / sebutharga

Atau berikan info anda pada borang di bawah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *