FAQ

SOALAN LAZIM INSURANS PEKERJA ASING

Kekali tenang, semuanya kami akan uruskan

Insurans Jaminan Pekerja Asing adalah polisi yang diwajibkan oleh Jabatan Imigresen (di bawah Peraturan 21) dari anda sebagai deposit jaminan untuk pengambilan pekerja asing. 

Jumlah jaminan berbeza-beza mengikut kewarganegaraan. cth: RM250.00 untuk setiap warga Indonesia dan RM500.00 untuk setiap warga Bangladesh.
Lampirkan di bawah keadaan di mana BG atau IG boleh dipanggil oleh Jabatan Imigresen:

  1. Pelanggaran Seksyen Akta Imigresen Malaysia
  2. Sekiranya pekerja berkahwin / hamil semasa dia tinggal
  3. Sekiranya pekerja tinggal di Malaysia selepas tamatnya permit atau visa
  4. Sekiranya majikan gagal memberikan laluan udara untuk pekerja ke negara asalnya setelah tamat permit / visa
  5. Sekiranya majikan gagal memberikan kos pengangkutan untuk pekerja yang tinggal di negara asalnya
  6. Sekiranya majikan enggan membayar gaji pekerja
  7. Sekiranya pekerja itu terlibat dalam kegiatan haram dan haram, seperti dadah, pekerjaan tidak bermoral dan lain-lain
  8. Sekiranya pekerja melakukan pekerjaan yang dibayar atau tidak dibayar atau dalam perniagaan atau pekerjaan atau aktiviti yang memudaratkan keselamatan dan kesejahteraan Malaysia

Catatan: Semua majikan harus meletakkan wang tunai atau mendapatkan Jaminan Insurans (IG) / Jaminan Bank (BG) yang memihak kepada Jabatan Imigresen untuk setiap pekerja yang mereka bekerja. Majikan, terutama mereka yang menggaji sebilangan pekerja biasanya memperoleh IG / BG dari syarikat insurans daripada meletakkan wang tunai atau menggunakan kemudahan Bank mereka sendiri.

Terdapat dua jenis insuran perlindungan bagi pekerja asing iaitu FWHS, SPIKPA dan Insurance Guarantee(IG). Majikan yang mengaji pekerja asing diwajibkan mengambil Jaminan Insuran atau Insurance Guarantee (IG), dan Skim Pampasan Insuran Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) & Polisi Perkeso.

Jika anda membeli Bond dengan bank, maka jumlah yang anda kena bayar ialah harga di atas bagi setiap pekerja. Jika anda mengambil polisi Insurance Guarantee dengan syarikat insuran / takaful – anda hanya perlu bayar premium yang lebih murah.

Jumlah premium untuk SPIKPA adalah RM127.20 setahun (untuk seorang). Tambahan RM10 untuk setiap polisi bagi Duti Setem.

Manakala untuk Kos untuk Insurance Guarantee ialah: RM63 seorang.

nsurance Guarantee (IG) diperlukan oleh majikan apabila mereka hendak membuat pengambilan permit Kerja/work permit pekerja asing mereka.

Tempoh masa IG ialah 13 bulan/18 bulan/26 bulan/30 bulan & 36 bulan. Kebiasaannya imigresen memerlukan tempoh IG selama 18 bulan. Kos untuk Insurance Guarantee ialah: RM63 seorang.

Bermula 1hb. Januari 2011, kerajaan telah mewajibkan semua majikan supaya mengambil Spikpa untuk pekerja asing mereka. 

Sekiranya tiada insuran pekerja asing Spikpa, maka majikan tidak boleh memperbaharui permit kerja pekerja asing mereka.

Jumlah premium – RM127.20 setahun (untuk seorang)

Tambah RM10 untuk setiap polisi bagi Duti Setem

Bermula 1hb. Januari 2011, kerajaan telah mewajibkan semua majikan supaya mengambil Spikpa untuk pekerja asing mereka. 

Sekiranya tiada insuran pekerja asing Spikpa, maka majikan tidak boleh memperbaharui permit kerja pekerja asing mereka.

Jumlah premium – RM127.20 setahun (untuk seorang)

Tambah RM10 untuk setiap polisi bagi Duti Setem

Pekerja yang dimaksudkan adalah seorang yang diambil bekerja dengan bergaji di bawah satu kontrak perkhidmatan atau kontrak perantisan dengan seorang majikan, sama ada kontrak itu nyata atau disifatkan ada atau dengan lisan atau dengan bertulis, dalam atau berhubung dengan kerja sesuatu perusahaan yang diliputi di bawah Akta.

SEBUTHARGA INSURANS PEKERJA ASING

Hubungi Kami

Lokasi Pejabat :

Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan

Email :

admin@insuranspekerjaasing.com

Phone :

+6011-59946879
+6019-668 6638